696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Grudzień 2018 - Zawarcie umowy z Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu

Marzec 2019 - Zakończenie procedury przetargowej

 

Informacje dotyczące realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Braci Pisko 20-22 w Pyskowicach:

11.03.2019r. - Podpisanie umowy z firmą „CLEAREX” Spółka z o.o. ul. 16-go Lipca z Chorzowa.

12.03.2019r. – Przekazanie terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy.

12.03. – 16.06.2019r. – Prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty zanikowe były odbierane na bieżąco i udokumentowane w dzienniku budowy oraz w tworzonej na bieżąco dokumentacji fotograficznej.

17.06.2019r. – Zgłoszenie przez firmę „CLEAREX” Spółka z o.o. z Chorzowa zakończenia prac na budynku i złożenie wniosku do Spółdzielni o wyznaczenie terminu  odbioru robót.

25.06.2019r. - Odbiór prac termomodernizacyjnych. Protokół odbioru nie zawierał uwag do realizacji prac.

Obecnie trwają czynności polegające na rozliczeniu projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Informacje dotyczące realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 42-48 w Pyskowicach:

11.03.2019r. - Podpisanie umowy z firmą „CLEAREX” Spółka z o.o. ul. 16-go Lipca z Chorzowa.

06.05.2019r. – Przekazanie terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy.

07.05. – 30.07.2019r. – Prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty zanikowe były odbierane na bieżąco i udokumentowane w dzienniku budowy oraz w tworzonej na bieżąco dokumentacji fotograficznej.

31.07.2019r. – Zgłoszenie przez firmę „CLEAREX” Spółka z o.o. z Chorzowa zakończenia prac na budynku i złożenie wniosku do Spółdzielni o wyznaczenie terminu  odbioru robót.

31.07.2019r. - Odbiór prac termomodernizacyjnych. Protokół odbioru nie zawierał uwag do realizacji prac.

Obecnie trwają czynności polegające na rozliczeniu projektu z Urzędem Marszałkowskim.