696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Demontaż i utylizacja azbestowo-cementowych płyt elewacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Braci Pisko 20-22 oraz przy ul. Wojska Polskiego 42, 44, 46, 48 w Pyskowicach

 unia baner

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁABĘDY" W PYSKOWICACH pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na demontaż i utylizację azbestowo-cementowych płyt elewacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pyskowicach wraz z ich dociepleniem.

 

Celem Projektu było unieszkodliwienie 27,903 ton odpadów zawierających azbest z dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Pyskowicach tj.

- z budynku przy ul. Wojska Polskiego 42, 44, 46, 48

- z budynku przy ul. Braci Pisko 20-22

- przywrócenie obiektom stanu sprzed demontażu materiałów azbestowych oraz docieplenie nieruchomości.

 

Efektem realizacji Projektu było wycofanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, oszczędność kosztów energii, pozytywny wpływ na atrakcyjność miejsca zamieszkania, polepszenie standardu życia mieszkańców Gminy Pyskowice, poprawa zdrowia, polepszenie warunków bytowych oraz ochrona środowiska.

Łączna masa wysofanych z użytkowania i unieszkodliwionych odpadów wyniosła 29,32 tony.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość projektu zgodnie z umową wynosi 977 019,00 zł, a wartość dofinansowania 358 906,14 zł.

Prace remontowe zostały zakończone w lipcu 2019 r. Obecnie trwa rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim.