696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

 

Zarząd

Zarząd kieruje pracą Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania w zakresie niezastrzeżonym innym organom Spółdzielni w statucie lub w ustawach.

Danuta Gut - Prezes Zarządu -  Główny księgowy

Pełnomocnicy Zarządu:

Anna Marczak , Ilona Klimek

 

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki