696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, a prawo uczestniczenia w nim mają wszyscy członkowie Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organy. Spośród członków Walnego Zgromadzenia zostaje wybierana Rada Nadzorcza, która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza

Decyzją Walnego Zgromadzenia – Uchwałą Nr 7/2023 z dnia 20.06.2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Łabędy" w Pyskowicach w kadencji obejmującej lata 2023- 2026 jest następujący :

  • Bogusław Domagała - Przewodniczący Rady Nadzorczej / Członek Komisji Rewizyjnej
  • Henryk Jary - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Sekretarz/Członek Komisji Technicznej
  • Arkadiusz Kotasiński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Arkadiusz Tokarz - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Andrzej Żebiałowicz - Przewodniczący Komisji Technicznej
  • Zdzisław Praśniewski  - Członek Komisji Technicznej

Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdą środę miesiąca w siedzibie Dyrekcji Spółdzielni od godz. 16.00 do godz. 17.00, jest również dostępny pod numerem telefonu 661 601 957.

 

Zarząd

Zarząd kieruje pracą Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania w zakresie niezastrzeżonym innym organom Spółdzielni w statucie lub w ustawach.

Danuta Gut - Prezes Zarządu -  Główny księgowy

Pełnomocnicy Zarządu:

Anna Marczak , Ilona Klimek

 

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki