696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Łabędy” w Pyskowicach powstała w październiku 1981 roku w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gliwicach z inicjatywy osób, które same postanowiły rozwiązać problem własnego M. Terenem działania Spółdzielni było i jest miasto Gliwice, Pyskowice i Toszek. Powstanie nowej Spółdzielni spowodowane było troską o członków i kandydatów - pracowników zakładów przemysłowych, nieprzemysłowych /oświata, handel, zdrowie itp./- oczekujących na własne M w tych miejscowościach. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach Spółdzielnia oprócz przejętych pod samodzielną działalność i zarządzanie zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, infrastruktury społecznej i technicznej prowadziła działalność inwestycyjną do 1991 roku. Ostatnia dużą inwestycją był budynek przy ul. Planetarnej 3,5,7 w Gliwicach. Należy również wspomnieć o roli jaką odegrał Kombinat Urządzeń Mechanicznych BUMAR - ŁABĘDY, który od chwili powstania Spółdzielni wspierał jej działalność między innymi: poprzez uczestniczenie finansowe w budowaniu osiedli, bezpłatne używanie budynku na siedzibę S-ni itp.

W ciągu działalności Spółdzielni kilkakrotnie zmieniał się skład Zarządu. Zmieniła się również nazwa Spółdzielni oraz adres siedziby:

 • w 1988 na Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łabędy" – z siedzibą w Gliwicach,
 • w 1992 na Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łabędy" w Pyskowicach – z siedzibą w Pyskowicach.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Mieczysław Łatak - Dyrektor SM, Wojciech Kihl, oraz Marek Piątek.

W następnych latach Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentowali:

 • 1990 – 1991 – Żebrowski Jan – Dyrektor SM
 • 1991 – 1997 – Tadeusz Kalinowski Prezes Zarządu – Dyrektor
 • 1997 – 1998 – Wiesław Jędrak –Prezes Zarządu
 • 1998 – 2004 – Krzysztof Staszczyk – Prezes Zarządu
 • 2004 – 2007 – Maria Puch – Prezes Zarządu
 • 2007 – 2010 – Wojciech Bienek – Prezes Zarządu
 • 2010 - 2014 - Beata Kołoczek - Prezes Zarządu

Aktualny skład jednoosobowego Zarządu:

 • Danuta Gut - Prezes SM "Łabędy" w Pyskowicach - Główny Księgowy

Pełnomocnik Zarządu:

 • Anna Marczak 
 • Ilona Klimek 

Obecnie Spółdzielnia zarządza 1280 lokalami oraz gruntami o powierzchni 112 885,00m2.Lokale te znajdują się w 43 budynkach położonych na terenie Gliwic, Pyskowic i Toszka. Obsługą zasobów mieszkalnych zajmują się trzy administracje: ADM w Gliwicach przy ul. Piaskowej 3, ADM w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 21a i ADM w Toszku przy ul. Gustawa Morcinka 9.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdą środę miesiąca w siedzibie Dyrekcji Spółdzielni od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Uwaga! Zmiana trybu pełnienia dyżurów w czasie pandemii.

Ze względu na zaisniałą sytuację epidemiczną dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Bogusława Domagały zostają zawieszone do odwołania. Jednakże jest możliwy kontakt telefoniczny poprzez zgłoszenie do sekretariatu Spółdzielni chęć spotkania na numer 696 010 611 lub bezpośrednio do Przewodniczącego pod numerem telefonu 661 601 957.

 

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki