696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Łabędy” w Pyskowicach powstała w październiku 1981 roku w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gliwicach z inicjatywy osób, które same postanowiły rozwiązać problem własnego M. Terenem działania Spółdzielni było i jest miasto Gliwice, Pyskowice i Toszek. Powstanie nowej Spółdzielni spowodowane było troską o członków i kandydatów - pracowników zakładów przemysłowych, nieprzemysłowych /oświata, handel, zdrowie itp./- oczekujących na własne M w tych miejscowościach. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach Spółdzielnia oprócz przejętych pod samodzielną działalność i zarządzanie zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, infrastruktury społecznej i technicznej prowadziła działalność inwestycyjną do 1991 roku. Ostatnia dużą inwestycją był budynek przy ul. Planetarnej 3,5,7 w Gliwicach. Należy również wspomnieć o roli jaką odegrał Kombinat Urządzeń Mechanicznych BUMAR - ŁABĘDY, który od chwili powstania Spółdzielni wspierał jej działalność między innymi: poprzez uczestniczenie finansowe w budowaniu osiedli, bezpłatne używanie budynku na siedzibę S-ni itp.

W ciągu działalności Spółdzielni kilkakrotnie zmieniał się skład Zarządu. Zmieniła się również nazwa Spółdzielni oraz adres siedziby:

 • w 1988 na Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łabędy" – z siedzibą w Gliwicach,
 • w 1992 na Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łabędy" w Pyskowicach – z siedzibą w Pyskowicach.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Mieczysław Łatak - Dyrektor SM, Wojciech Kihl, oraz Marek Piątek.

W następnych latach Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentowali:

 • 1990 – 1991 – Żebrowski Jan – Dyrektor SM
 • 1991 – 1997 – Tadeusz Kalinowski Prezes Zarządu – Dyrektor
 • 1997 – 1998 – Wiesław Jędrak –Prezes Zarządu
 • 1998 – 2004 – Krzysztof Staszczyk – Prezes Zarządu
 • 2004 – 2007 – Maria Puch – Prezes Zarządu
 • 2007 – 2010 – Wojciech Bienek – Prezes Zarządu
 • 2010 - 2014 - Beata Kołoczek - Prezes Zarządu

Aktualny skład jednoosobowego Zarządu:

 • Danuta Gut - Prezes SM "Łabędy" w Pyskowicach - Główny Księgowy

Pełnomocnik Zarządu:

 • Anna Marczak 
 • Ilona Klimek 

Obecnie Spółdzielnia zarządza 1280 lokalami oraz gruntami o powierzchni 112 885,00m2.Lokale te znajdują się w 43 budynkach położonych na terenie Gliwic, Pyskowic i Toszka. Obsługą zasobów mieszkalnych zajmują się trzy administracje: ADM w Gliwicach przy ul. Piaskowej 3, ADM w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 21a i ADM w Toszku przy ul. Gustawa Morcinka 9.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdą środę miesiąca w siedzibie Dyrekcji Spółdzielni od godz. 16.00 do godz. 17.00, jest również dostępny pod numerem telefonu 661 601 957

 

 

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki